Kartläggning – Kartläggning av situationen för barn i Skaraborg som lever med psykisk ohälsa
Slide 1
Till dig som är vårdnadshavare

Kartläggning 2021

2021-10-20 Insamling av enkätsvar är nu stängd. Compassen arbetar med att sammanställa materialet och kommer presentera resultatet under november månad.

Resultatet av kartläggningen kommer presenteras i en rapport för att användas i möte med tjänstemän och politiker under valåret 2022.

Ledsen tonaring

Vad är pyskisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Psykiska besvär innebär tillstånd av nedsatt välbefinnande i samband med psykisk obalans eller vid symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter.

De vanligaste psykiatriska tillstånden är ADHD och depression. Även ångestsyndrom är vanligt förekommande.

Kartläggningen genomförs av Föreningen Compassen som tagit fram rapporter sedan 2002 hur situationen ser ut för familjer där ett barn har drabbats av psykisk ohälsa. Förutom att kartlägga arbetar Compassen aktivt för att hjälpa och stödja familjer genom aktiviteter, anhöriggrupper och utbildningar.

Familj